تجاوز

........

...........

یکی از شهرکهای اصفهان.

کاشمر.

فردا؟.....

در محله قدیمی ما چندین مدرسه ائم از دبستان ,راهنمایی, و بیشتر دبیرستان دخترانه و پسرانه وجود دارد .

الان که نه .ولی در زمان خودمان در دو پیاده رو دو طرف خیابان محله مان رسم نانوشته ای بودبه این شرح که: سمت چپ مال

دختران بود و سمت راست مال پسران. یعنی بدون اژان ( پلیس ان زمان ) و امنیه مردم نجیب ,راه خودشان را طی میکردند.

بودند مردمی که با هم بر سر موضویئی گلاویز می شدند...ولی تا کار به جای باریک بکشد ریش سفید های محله کار را تمام می کردند واشتی...

ولی بودند ادمیان خلافکاری.اما به نسبت جمعیت به تعداد نسبتا کم. ارمان شهر نبود ولی حلال حرام را مردم خود بهتر از الان می دانستند.کلاهتان را قاضی کنید.

نگاهی به اخبار چند روز پیش در مورد تجاوزات اخیر ادمی رادچار بهت  و نگرانی میکند . گیرم که برخی میخواهند از این نوع مسائل نگران کننده برای کلاه خود نمدی بدوزنذ. ولی اصل ماجرا را چه کنیم.

جامعه شناسان, جرم شناسان ,دستندرکاران چاره ای قاضیان محترم ... خدایا مددی..

چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی .

به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را.....

 

/ 0 نظر / 10 بازدید