این یک تصویر که نمی دانم از کدام نقطه از این جهان است ....
 
نمونه روشن بینی و عقلانیت مسئولان ان منطقه و ان کشور است .گرچه باز هم به طبیعت اثر منفی گذاشته "  ولی نه مثل مورد ما "که در زیر عکس مواردی را بیان کرده ام .امیدوارم مقبول افتد .
 

در این تصویر زیبا چه می بینید ؟.... در نگاه اول جاده ای ساده و کم خرج " و با شیب در میان جنگلی زیبا و با کمترین اسیب به محیط زیست و ....شاید اگر مهندسین ما بود و اعتبارات تماما دولتی ....به عوض این جاده (که در نوع خودش باز هم ضربه ای به محیط زیست است ) پروزه ای شروع کرده بودند با چه دبدبه و کبکبه ای ......که چه ؟ می بایست اتوبان شود !!!!!!! پروزه جاده کلیبر به جانانلو ( در اذربایجان ) را به یاد شما می اورم که دهها سال است شروع گشته و به غیر از حیف میل بودجه کلان منطقه " انچنان ضربه ای به محیط زیست بی همتای منطقه زده است که جبران ناپذیر" و ان سرش ناپیدا ...
!!!!!!!! ان جاده ( کلیبر به جانانلو ) اصلا نه صرفه اقتصادی داشت و نه هیچ چیز دیگر به جز ویرانی " یکی از بی نذیر ترین و زیبا ترین مناطق طبیعی جهان " که در لیست یونسکو هم هست .....  این جاده  هیچ چیز تازه ای برای منطقه نیاورده که هیچ ( قبلا جاده کلیبر به سه راه اسکانلو که کفاف می داد ) همانطور که گفتم به غیر از حیف میل هزینه های  انچنانی عظیم ..... اثرات ریادی بر نابودی اکوسیستم که در نوع خودش جذاب و بی نظیر است " گذاشته است . گفتن این جمله اگر بر خود ستایی نباشد !!!!
 
طبیعت دوستان واقعی دانند که .......
 
/ 0 نظر / 13 بازدید