تحریم و زنبور عسل

سال  نو !!!!  به مانند  این همه سالیان عمری که پشت سر گذاشته ایم به اخرش نزدیک می شود .صد سال به این سالها ....عجب حرفی !!!! .من فکر می کنم یک کلمه دو حرفی در این جمله تعارفی در پی سالیان متمادی "از  قلم افتاده ..

و ان این است :صد سال به  ( بهتر ) از این سالها ....

بچه که بودیم چند ماه مانده به عید " روزشمارش را با گچ سفید به روی گوشه ای از تخته سیاه کلاس درس می نوشتیم .و هر که " صبح زودتر به کلاس می رسید ان را پاک می کرد و ان را یک روز کمتر می نگارشت ...چه روزهایی بود .

 معلمینی که شش ماه اول سال  به حق برایمان سخت گرفته بودند در این روزهای اخر سال مهربانتر می شدند .گرچه بازهم دوباره  با دستور نوشتن مشق عید ......من هم که بیشتر سالها مبصر کلاس بودم با کمک بچه ها کلاس را تمیز می کردیم .

و درروز  اخر نیز از پول توی  جیبمان مبلغی هر چند کم "برای مستخدم مدرسه که به زبان محلی "بابا" صدایش می کردیم  برایش کنار می گذاشتیم ....

در هر حال این همه سال گذشت....و اگر به دقت بنگریم تعغیری چندانی نکرده ایم و هیچ است و هیچ ...و عمر گرانمایه بی هدف و تقریبا از برای هیچ رقم خورده .

بعد این همه سال به مثال همانند  احوالات خودم "که گفتم ...وقتی به حال دیگران هم نیم نگاهی می اندازیم چندان.... .

شاید مرا از برای این سخنان نکوهش کنید .

ولی اگر زمان را به عقب برگردانیم و احوالات سی اند سال مردم ان زمان را با انسانهای حال به  طور مثال  مقایسه کنیم دیگر مرا شمادت نمی کنید!!!

جدا از امار های دولتی و غیره در مورد امر بزه کاری و جرم و ...خودمان نیز به درستی می توانیم تفاوتها را در زمینه های زیاد بنگریم .

و الان که بعد از این همه سال که بایستی  روحیات و اعمال نیک  مردم که  از این هم بیشتر و  متعالی و متمدن تر می گشت   ...

ولی همگی به نیکی می دانیم که چنین نیست .

بیگانه دوست نیستم ولی اگر اهل مسافرت خارجی هم باشید می توانید تعغیر را به خوبی در روحیات مردم کشورهای همسایه به خوبی حس کنید  .

در مقیاس مقایسه مردم سی سال پیش کشور ترکیه را با حال مقایسه کنید .سوای پیشرفت در زمینه های عمومی کشوری" در روابط انسانی هم رو به جلو بوده اند .

در همین کشور اذربایجان خودمان مقایسه توسعه اش با بیست و چند سال پیش "که مستقل شده اند هر چند کم هم که باشد به چشم می اید .عراق و حتی افغانستان ...

بیایید بدون تعصب و از نگاه بی طرفانه به برخورد و روابط میان مردم دور بر بنگریم ...ایا باید چنین بود .

مردم زمان انقلاب و سپس جنگ و حوادث فی مابین "را با امروزیها را می شود ...؟

کارگر و کارمندی که از کارش می زند و کارفرمایی که می خواهد از حقوق حقه و مزد کارکنانش بنا حق کم کند .

رئیسی که امار دروغ به بالادستی خود می دهد و هرم مدیریت به همین گونه بالا می رود و می شویم همین .......

دروغ  و ریا هم که ....مردمی که هر روز برای خرید روزانه به بهانه های که اکثرا  بی مورد هم می باشد بایستی بیشتر از دیروز پرداخت کنند .و دهها مثال  دیگر .

برای مثال : دوره گردی که " هر چند وقت عسل برای فروش به محل کارم می اورد " امده بود ولی این بار به چند برابر قیمت و با هزار قسم و ایه که تحریم است و ....

.گفتم : اخه مرد !! برای چه این همه قسم می خوری ؟این زنبورهایی  که این عسل را سال پیش به عمل اورده از تحریم چه می داند .....

در اخر خود قضاوت کنید که ایا این سال جدید که قرار است بیاید امری خواهد افتاد که این همه سال نیفتاده ؟

نمی دانم شاید ...

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید