دیکتناتور

قزافی , اسد, بن علی,فهد , ....... یا هر ادمخوار دیکتاتور

من که حالم از این اسم ها بهم می خورد.از هر نوعش که باشد.

دیکتاتوری پورلتاریا . سرمایه داری , لاییک ( سوریه . عراق صدامی  )

مذهبی ( فهد و .... )

نمی دانم شما چه فکر می کنید. اما  اینها دیگر که هستند. شب هنگام سرشان چگونه به زمین می گذارند ؟

نادر شاه بزرگ روزی قصد حمله به کشور هند را داشت.شب قبل از جنگ سر مسئله ای به کسانی از همراهان خرده گرفت. چون روحیه وی را می دانستند......

قائم مقام فراهانی این موضوغ را خیلی زیبا به شعر کشیده.

 

سر شب به سر قتل و تاراج داشت 

سحر گه نه تن سر ونه سر به تاج داشت .

به یک گردش چرخ نیلوفری

نه نادر به جا ماندو نه نادری .

بنازم من این چرخ پیروز را

پریروز و دیروز و امروز را.

زیباست نه ؟

/ 3 نظر / 8 بازدید
کاوه برومند

دوست من من هم با شما موافقم به نظر من اين آدم ها زندگيشان را تباه طولاني بودنش كردند...

کاوه برومند

ممنون کاوه خان ممنون از وقتت را که به من گذاشتی یورقون

احمق بیشور الاق مادر سگ این شعر برای فردوسی ثانی است حروم زاده