نطق و بیانیه ازادی لیبی

مردم در لیبی بلاخره پیروز شدند .پیروزی که دیر یا زود به وقوع عملی شدن  ان بر همگان اشکار بود .پیروزی حق بر باطل .پیروزی مظلوم بر ظالم و ....

این مردم روزی راه خود را باز خواهند کرد .ملتی سخت کوش و مظلوم که ال حق لیاقت زندگی بهتر را دارند .ولی یک چیز برایم جالب بود .در هنگامه پیروزی مردم لیبی ان اقائی که اولین نطق را بیان می کرد به دو سه مورد اشاره کرد .و وقتی می خواست که نوع حکومتی را که ملت لیبی می خواهند بیان کند به اسلامی ان اشاره کرد .و گفت که قانون چند همسری یا بهتر بگویم چند زنی ازاد خواهد بود .عجب پس ملت لیبی از این همه فداکاری جلو جلادی مثل قذافی منظورشان ازاد بودن چند زنی بود ؟

کسی نیست به این اقا بگوید که" بابا شما که وزیر دادگستری قذافی بودیدبه راحتی می توانستید از سرورتان  قذافی مدد بگیرید  و در ان زمان وزارتتان و این مشکل و کمبودتان را به واسطه نگهبانان و اسکورتهای قذافی حل کنید.و این همه مردم را به میدان سلاخی نفرستید .

نمی دانم حرف دلش را می گوید یا بهانه دست کسانی بدهد ؟

نه اقا .مردم لیبی این همه جلو سگهای هار قذافی جنگیده اند برای این حرفها نبوده و نیست .شاید و حتما ان مردم اسلام را می خواهند ولی از ان همه قوانین و فلسفه مذهبی مثل اسلام ان خواسته ای ( ازادی چند زنی ) نیست که مردم برایش ان چنان دلیرانه نبرد کردند که مردم جهان را به حیرت وا داشت .

نه اقا" از این به بعد شماها باید کنار بروید.ان جوانان و مردان و زنان خودشان سرنوشت خودشان را به نیکی رقم خواهند زد .کشوری ثروتمند و ملتی دلیر و محجوب و سخت کوش .اگر دیگران بگذرانند ان کشور عاقبت به خیر خواهد شد .یقین دارم .

یورقون  

 

/ 1 نظر / 7 بازدید