درترکی مثلی داریم " دویموسان "؟ با علامت سوال.

یعنی سیرشدی ؟ این ضمن اینکه معنی شفاف سیر شده ای را معنی می دهد در ضمن کنایه از مشکل داشتن شخص مخاطب است به کنایه .

کلمه مترادف این حرف در زبان ترکی " قودورموسان "؟ است.در فارسی کلمه های  است که تقربا این کنایه را می دهد. مثلا : تومبونت دو تا شده ؟ یا فیلت یاد هندوستان کرده ؟یا سرت بوی قومه سبزی میده ؟ یا...

ولی قودوموسان ؟ خیلی کلمه زیبائی است که من نمی توانم مشابه ان را در فارسی پیدا کنم .به هر دلیل.

دو سه روزی است که دوستان این کنایه را به من می زنند.ولی من حرفی برای گفتن ندارم.بجز انکه می نویسم برای اینکه لذت می برم و چون هستم. بقول شاعر بزرگ :

هستم اگر می روم     گر نروم نیستم

دوستان من  نه دویموشام ونه قودورموشام من فقط می خواهم با نامی حقیقی و اسمی واقعی افکارم رابا استفاده از این امکاناتی که دوستان در پرشین بلاگ برایمان زحمت می کشنددر طبق اخلاص بگذارم و اگر موردی قابل اصلاح داسته باشم با یاری دوستان وبلاگ خوان و راهنمائی انها بقول معروف به روز گردم . مشکل ما مردم که الحق لیاقت از این بیشترش را داریم در من و  ما نیست در جای دیگر است. ان هنگام که تیراژ روزنامه های این کشور به نسبت جمعیتمان رسید.ان وقت که نویسندگان این کشور فارق از هر دغدغه ای توانستند بنویسند ونشر کنند یاان انزمان که بقول دوستی در هنگام چاپ کتابی نو وانتشار ان مردم جلو کتابفروشی به صف ایستادند.و.......

گفتن عقاید و نظر  وانتقاد بدون غرض هنگامی که به دیگران اسیبی نرسا ند و مشکلی بوجود نیاورد عند حرفهای من است  امیدوارم دوستان مرا ببخشند . والسلام

یورقون

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
فريبا

سلام ارزو سلاميت دارم برات . به من حتما سر بزن در صورت تمايل بهم بگو تا تبـادل لـينک بکنيم . ممنون