اقاچه خواهد شد؟

عادمی کز عالم خاکی نمی اید بدست .....

اقا تعارف چرا کنم .هر جا میری دروغ و دغل بازی "کلاه برذاری و دزدیهای شرعی و غیر شرعی و حرف و حرف کشی از  برای مردمی که بیکارند و در عمرشان و اوقات بیکاری خویش را در این کارها  سر کرده اند .و دها مورد دیگر که هیچ است و هیچ .و از دولتیان هم که .....

شاید دارم افسرده می شوم ولی باور کنید که افسوس رفته گان را می خورم و نگران اینده فرزندان این ملت هستم .

جلو محل کارم وقتی خانمی برای تاکسی ایستاده از ده ماشین عبوری هفت  تایش بوق برای ...می زند و  ان دیگر  هم از برای کرایه .این هم از اخلاقی که سی اند سال برایش چه ها که نکرده اند و یا نکرده ایم .

اقتصادمان را هم که خودتان می بینید .

سالیانی پیش روزی در نماز جمعه ای جناب موسوی اردبیلی گفت :اقا  : امریکا و غرب به ما نمی گویند که سر یکدیگر را کلاه بگذاریم .خودمان باییستی دست به کار شویم و این کشور را درست کنیم .( نقل به مضموم )

ولله من که سر در گمم.

یورقون

/ 0 نظر / 9 بازدید