رو در واسی

با یکی از دوستانم رفتیم عینک سازی . اشنای او بود. بعد از کلی تعارف به قول قدیما پپسی باز کردن برا هم هی ما خواستیم قیمتش را طی کنیم یارو ( فروشنده ) با زرنگی از زیرش در رفت .خلاصه امروز رفتم عینکم را بگیرم باز همان تعارف ...... 75000 هزار تومان .

چشمان مریضم سیاهی رفت . نه بخاطر پولش .نه......بخاطر اینکه تصمیم گرفته بودم در هر مورد با مردم رک و رو راست باشم. و قبل از هر اقدام  هزینه اش را بدانم. نه خرید بلکه هر کار را درست انجام دهم.و کار درست در خریدطی کردن قیمت ان است. حالا من ماندم و عینک چینی که به قیمت عینک ری بن امریکائی یا ایتالیائی در امده واحساس .......

یورقون  

/ 0 نظر / 10 بازدید