بیان تاریخ یا تراوشات ذهنی

شخصی در پشت سر من در تلوزیون ماهواره ای در مورد تاریخ صحبت می کند .فکر کنم خودش تصور می کند که تاریخ را در دستش دارد و طوری بیان می کند مثل قصه های قدیم که افراد عادی و فاقد علم تاریخ فکر کنم وی را تحسین می کنند .تاریخ اسلام در بدو تولد خودش عالمی است . و وی بطور عجیب سر و ته تاریخ ان زمان را می زند و گفتم عوام پسند انه تحویل چه کسی می دهد خدا داند .

گویی تمام مصیبتهای این مردم از طلب دین و خدا پرستی است .شرم هم نمی کتد این مردک .که بابا در تمامی دنیا با تمام ازادیهایی که همه از ان دم می زنند کاری به دین و خدای مردمشان ندارند .که اگر اینها را از انسانها بگیرند و یا سستشان کنند مصیبتها شروع می شود ان سرش ناپیدا .

تو اگر جامعه شناسی برو به کارت برس .یا اگر دین شناسی حق ان را نداری که تاریخی را که ندیده ای و یا فقط در متون مسئله دار ان را جستجو کرده ای با تحلیلهای ناقص و مشکوک به خورد مخاطب هایت تحویل دهی .دین اسلام بزرگتر از انی است که کوچکی مثل تو ان را به سخره بگیرد .الان برنامه اش را قطع کرده و از طرفتارانش کمک مالی طلب می کند ......چه وقیهانه ..

مطالعه و تحقیق و بیان عقیده چیزی دیگر است .و نشان دادن زبح شتر و نشان دادن سر بریدن خبرنگاری به دست گروهی که خود غربیان ساخته و پرداخته است و چسباندن ان به دین اسلام و مسخره گرفتن بیش از یک میلیارد مسلمان امری دیگر.به چه علت و به کدامین سوی و با بودجه چه کسانی این برنامه ها تولید می شود ؟

یورقون

/ 0 نظر / 8 بازدید