دوستان سلام

اول از همه می خواهم کلمه یوقون را برایتان را برایتان شرح دهم. و....یورقون  در زبان ترکی یا اذری یعنی   خسته....

ولی در میان مردم ترک معنی و مفهوم دیگری نیز می دهد.مثلا می گویند که فلانی یورگون این کار است.یعنی با تجربه است ....

ولی دوست عزیز مهم نیست شما فقط مرا با این نام بشناسید.حا لا من خسته ام یا با تجربه یا هر دو بماند برای بعد. 

 

                                                                                                               

/ 0 نظر / 85 بازدید