در عجبم

مدتی است که خرافات و او هام در جامعه پا گرفته است .در وجهات مختلف و انواع مترادف .این مسائل بوده و خواهد بود .ولی جالب اینکه  در مطبوعات بین المللی و رسانه های تصویری خارجی نیز در این شیپور موذیانه وبا برنامه های که با نظم خاصی تهیه می شود  دمیده می شود .در یکی از تلوزیونهای خارجی که از قضا مثل اینکه پر بیننده هم است ساعاتی را به این مسائل به طور جدی و منظم وقت می گذارند .با دهها اسناد که  بر تمامی انها جای شک و شبهه وجود دارد مردم را دانسته و دانسته سر کار می گذارند .کتابها و رساله هائی همچون مکاشفات یو حنا  و....... که بر درستی انها شبهات زیادی  وارد است خودشان  می برند و می دوزند و سپس نتیجه می گیرند که بله اخرت این جهان فلان زمان به پایان می گیرد چون که فلان شخصیت مجعول اینچنین گفته است .

اگر به همان غربیان که صاحب ان همه تکنولوژی هستند در موقع انکه فضا پیما می فرستند بگوئید که  :بله نفرست جونکه در فلا ن کتاب مکاشفات یوهنا خوبیت ندارد و از این حرفها...به تمسخرتان خواهند گرفت .یعنی به بقول معروف ان حرفها برای عوام است نه برای علم و پیشرفت زندگی ما .

مردکی که برنامه تهیه می کند برای کانالی خارجی  که ظاهرا پربیننده است از همان کتاب مزخرف می گوید : در اینده نزدیک رانندگان تمامی وسایل نقلیه اعم از اتوموبیل و قطار و هواپیما و ....در یک روز معین ناپدید خواند شد و ان وقت است که پایان جهان خواهد شد .ان هم نه یکی و دو روز بلکه به مدت چندین ماه است که این  مزخرفات را به خورد بینندگانش می دهد . شما بگوئید هدف شان چیست .امروزه که علم ارتباتاط و رسانه حرف اول را در توسعه جوامع می زنند تبلیغ و اصرار و علمی جلوه دادن این مزخرفات چیست .ایا دانشمندان خودشان بر این مسائل باور دارند ؟ من که می دانم نه . پس هدف چیست / اگر شما می دانید برای من باز گوئید .

/ 0 نظر / 11 بازدید