کوهستان سهند

غریب به نزدیک به سی سال است که به این کوهستان رفت و امد دارم .همیشه از ان لذت برده ام نمی دانم شاید نزذیکی ان به محل زندیگیم است یا یک چیز دیگر . امیدوارم ان را  دیده باشید .یا بربامه ای برای رفتن به ان داشته باشید . امروز و دیروز  مهمان سهند بزرگ بودیم .من زیاد به سایر کوه های ایران نرفته ام . می گویند عروس کوههای ایران است .حتما کمی زیاد اغراق امیز است ولی هر چه هست این کوهستان خیلی زیباست .

ارامشی دل انگیز در میان کوههای بالای سه هزار متر و دره های  دل انگیز احساس خوبی را به ادم گرفتار در این زندگی ماشینی می دهد .و وقتی می خواهی بار و بندیلت را برای برگشت ببندی کمی دلت می گیرد . ولی چه کنیم که ....

خوشبختانه در این سالهای اخیر گرایش مردم به طبیعت بیشتر گردیده و کوه و کوهنوردی جایش در میان  جامعه پیدا کرده است . ولی باید فرهنگ ان را نیز رواج داد .حفظ و نگهداری از طبیعت " مواظبت از حیوانات محل که وارث واقعی طبیعت هستند " و مدارا با مردم محلی  که میزبان نا خواسته ما هستند ."و....

و همچنین مردم محلی نیز اگر  مایل به این گونه مراودات هستند باید باید برای این کار اموزش ببینند .چرا که توریست و گردشگری امروزه جزو صنوف پر درامد در این خهان می باشد .با نگاهی به درامد گردشگری کشورهای  همسایه همچون ترکیه می توان به اهمیت ان پی برد .ولی متا سفانه به چند دلیل همچون درامد نفت عزیز دولت مردان ما که باید در راس و مدیرت ان ( گردشگری ) واقع باشند اهمیت خیلی کمی به این موضوع می کنند.

از سهند عروس شروع کردیم وبه کجا رسیدیم .

در سالهای قبل ( قبل از انقلاب )  از ما دوستان چنین می گویند که به هنگام کوه نوردی تا پای کوه کوله پشتیمان را در داخل گونی قایم می کردیم تا از مسخره عوام و پلسهای امنیتی در امان باشیم.چیزی مسخره از مردم عوام گرفته تا پلیسهای امنیتی .

وحالا نیز که می توان از پتانسیل گردشگری  به خیلی از چیزها رسید اینگونه به ان اهمیت نمی دهند .

یورقون

/ 0 نظر / 9 بازدید