روزهایی که خواهد گذشت

در اشفته بازار واقعی قیافه های مردم عزیزمان  " وقتی که عمیقا به چهره هایشان دقیق می شویم نگرانند .هر چه قدر هم خودمان را به ان کوچه بزنیم نمی توان منکر واقعیها شد .از یک طرف تحریمهای نگران کننده و در طرفی دیگر  عده ای سودجو در هر لایه جامعه خصوصا ان بالا ها راه افتاده اند و خون مردمم این پایین را در شیشه کرده اند .محتکران "زمین خواران "سفته بازان و گروهها انگل دیگر را به تحریمها بایستی اضافه کرد .و بی خیالی و ول کردن و به حال خود وا گذاشتن اداره کشور هم توسط دولتیان که جای خود دارد .ایا این مردم شریف واقعا لایق این هستند ؟البته که نه .هر وقت به این مردم احتیاج گشته با دل و جان به میدان امده اند و هست و نیست خود را در طبق اخلاص گذاشته اند .از جنبش مشروطه گرفته تا جنگ جهانی دوم و جنبش ملی شدن نفت و انقلاب و سپس جنگ و ....ایا در این خاورمیانه و از ان فراتر از ملت ما مردمی پر تلاش و شریف دیده اید .با دستان خالی در خرمشهر جلو ارتش تا دندان مسلح همین کشور  عراق چگونه بوده اند .....

نمی دانم چه باید می کرده اند که نکرده اند.و حالا هر روز و ساعت به ساعت در زیر تورم وفشار روز افزون ان می بایست چه کنند؟ .همین ترکیه ای که دوستان  غره ای ما انها را سر لوحه جهان اسلام نام می نهند تا این یکی دو دهه قبل کجا بودند و به کجا رسیده اند .بگذریم

توصیه من کمترین" به بزرگان سرمایه دار که بگذزیم از کجا اورده اند" این است که کمی نیز به فکر ان دنیای خود باشند و نرجانند این ملت دوست داشتنی ایرانمان را .همجنین به اقایان دولتی و مسئول !این روزها بلاخره می گذرد و در حافظه تاریخ خواهد ماند عملکرد انها.

یورقون

/ 0 نظر / 8 بازدید