جناب کرزای

ا ندر احوالات جناب کرزای قبلا در مقالات پیشین نوشته ام و اینکه چگونه فردی گمنام از میان سرداران بی باک افغان که در مقابل شوروی سابق و بعد ان طالبان بحق خنگیده بودند ولی هنگامی که ناتو و امزیکائیها امدند فردی مثل او را به طور مسقیم و غیر مستقیم بر مسند کشور رنجدیده افغانستان گماردندبگذریم .

و او نیز با اطرافبان فاسدش کمکهای جهانی را نوش جان کردند ( به گفته  همبن غربیان )و از ترسشان !دشمنان خونین  مردم را برادران ناضی طالب نامیدندو ....

ولی اکنون که غربیان و ناتو و ....خسته شدند و یا به هر دلیل دارند یکی به یکی نغمه خروج از ان کشور را می زنند جناب کرزای می ماند و برادران ناراضی طالبش و طنابی که از گزدن مرحوم  نجیب الله باز کرده و نگهش داشته اند برای همچننین روزی .باورتان می شود ؟تاریخ دارد تکرار می شود .تازه ژنرال نجیب اللهی که همین سازمان ملل امانش داده بود .

ان کشور مردان زیادی برای رهبریش داشت .شهید مسعود شیر پنج شیر و همرزمانش که حقی لیاقت ان کشور را داشته و دارند .ولی سیاست در دست اشخاص نیست .

قوانین سیاست در دست شرکتهای فوق بزرگ و باندهای است که نمی خواهند مشرق زمین ارام باشد.به هوش باشیم .

یورقون

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید