پهلوانان مارا چه می شود

در طی چند روز  دو خبر نا گوار را در کشور شنیدیم . برای دو تا از ورزشکاران مشهور چنان مشکلی پیش امده که یکی ناپدید و دیگری راهی دیار ابدی با قمه و قداره گردیده است .

کاری به جزئیات ندارم ولی برایم خیلی سخت است که کودک خانه کشته شدن قهرمان محبوبش را چنان که وصفش را گفتم را برایم  شرح دهد . من خودم در نوجوانی و جوانی و همچنین به نویی در میان سالی(مربی گری )  با ورزش سنگین  ( کشتی ) اشنا بوده و هستم و یک چیز برایم روشن است و ان اینکه  ورزشکاران  حصوصا در این وزن دارای روحی لطیف و نوعی  چهره دوست داشتنی بر خلاف ظاهر تنومندشان هستند . شاید خودتان در بر خورد با این نوع ورزشکاران سنگین وزن تجربه کرده با شید .

ولی حالا حرف قمه و قداره و..... می شود . یکی می کشد و فرار می کند . و دیگری را چنان می کشند که ....

گفتم بر اینکه در میان این دعوا ها مقصر کیست کاری ندارم .که ان مو ضمعی دیگر ی است .حرفم این است که چنین چیزهایی تا حال از این چنین ورزشکارانی حداقل من خودم کمتر شنیده بودم .

اکنون چرا به چنین  حالی رسیده ایم من نمی دانم .شاید فرو پاشی اخلاقی در میان جوانهای ورزشی همچون مانند سایر مردمان (‌چه بالا نشین و چه میان و پایین نشین )‌خودش  را جا می کند . که در این صورت بدا به حال این ملک و مردم .

یورقون

/ 1 نظر / 8 بازدید