شب هجران

شب هجران یانار جانیم      توکر قان چشم گریانیم

اویالدیر خلقی افقانیم        قارا  بختیم   اویانمازمی

شعر از ملا محمد فضولی است .خیلی زیباست .درست است که ترجمه ان زیاد مفهوم شعر را نمی رساند .ولی :

  اشک و خون در شب فراق از  چشمانم جاری است ودر این میان با این که ضجه ام  عالم گیر شده است لیک نمیی دانم چرا به معرفت یا کمال نمی رسم ؟

دبیر دبیرستانم اقای محترمی بود به نام شکوهی .نمره مفت به کسی نمی داد .نمی دانم اگر ترجمه را می دید چند می داد.ولی خیلی زور زدم این شد که دیدید .اگر از دوستان بتوانند ویا کمکی بکنند با کمال میل ..

سرتاسر  ادبیات قومهای این مرز و بوم پراست از این گنجینه های زیبا و پر مفهوم که مثل ان کمتر در سایر ملل جهان پیدا می شود .همین کشور چند صد ساله امریکا که بر جهان اقائی ( از نظر تکنولژی )می کند از چنین ادبیاتی خالی هستند ولی :

یک امریکائی چقدر باید از ادبیات ایرانی سر در بیاورد که بتواند اینگونه ان  را برای خود ترجمه کند که از ان لذت ببرد یا اگر مورد اسفاده ای داسته باشد از ان استفاده کند ؟انها برای این کار راه حل ساده ای پیدا کرده اند.تا نه ادبیات دانان بلکه تمامی نخبه گان سایر علوم وکشورها را دور هم جمع کرده است و می کند انچه را که می خواهد و می سازد دنیا را با ان تمدن چند صد ساله شان .

در کشوری که با پرداخت چند سال مالیات مرتب ویا همانطور که گفتم یا با ارائه علم مربوطه حقوق شهروندی می دهند باید هم با سایر جوامع فرق داشته باشند .

کعبه امال نیست ولی خدایش مردمان سخت کوشی دارند .یا حد اقل مدیران پرکاری دارند .برای اثبات این حرفها نه قسم خوردن لازم است نه چیزی دیگر . ادمی اگر کمی انصاف داشته باشد....

اینها را می گویم نه این که واله غرب هستم .نه برای این است که دلم می سوزد که کشور خودمان با این غظمت وریشه وپتانسیل از داشته هایش  زیاد استفاده نمی کند. همانطور که گفتم ان کشوری که مهد تجمیع تمدنها است و استفاده می کند هر چرا که بخواهد ولی در سایر ملل هنوز قومها را به جان هم می اندازند که چه ؟ لری ؟ کردی؟ ترکی ؟ فارسی  ؟......یعنی چه ان طرف دنیا این قومها را دور هم جمع کرده اند واستفاده اش را می برند وما هنوز جوکهای مسخره نثار هم می کنیم تا بخندیم و نمک بپاشیم به زخمهای کهنه.

اویالدیر خلقی افقانیم  قارا بختیم اویانمازمی

روحت شاد فضولی.

یورقون

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید