سانسور

دلتنگم از سانسور چرا ؟

وقتی سخن از سانسور می شودتقریبا در بیشتر جوامع همه با سانسور مسائلی که به اخلاق ضرر می رساند موافقند.

ولی به عقیده من شفافیت و عدم سانسور در امر حکومت داری وسیاست و انتقاد بدون واهمه موجب پیشرفت و تعالی می گردد.یک مثال: در حکومتی اگر انتقاد از حکومت گران ازاد باشد بدلیل واهمه دولتمردان از اعمال غیر قانونی و رسوائی خود بخود خویش را اصلاح خواهند کرد . یا حداقل مراقب  کارهای خوش خواهند بود .

تصور فرمائید در چنین شرایطی احتیاج به ادارات مختلف باز دارنده به اسمهای دهن پرکن و هزینه اور نخواهد بود .

مثلا یک نشریه محلی می تواند خیلی در سلامت کارهای مدیران ان شهر مفید باشد. همان کاری که به تازگی در شهر ما راه افتاده و به عقیده من مفید واقع شده است . ان هم با هزینه کم.گرچه برای این سیستم حتما قوانینی هست که به کسی بی مورد اسیب نرسد.

خلاصه دوستان در معقوله ازادی و پیشرفت  دومی دنباله اولی است بدین مفهوم ازادی خود به خود پیشرفت  را مهیا می کند ولی پیشرفت نمی تواند ازادی ببار بیاورد.در تاریخ دیده ایم کشورهایی که پیشرفت کرده اند ولی ارام ارام به سوی دیکتاتوری وسپس فروپاشی را برای خود سبب شده اند از امپراتورهای بزرگ گرقته تا این اواخر کشورهای مثل المان نازی و .....

بیائید همه " این ازادی و رک گوئی را از میان خودمان شروع کنیم و عیب و ایراد همدیگر را بدون غرض ومحترمانه بیان و گفتن ان رانهادینه  کنیم که به عقیده من تعالی بشر در این خواهد بود.یا همان :

امر به معروف ونهی از منکر.

یورقون

 

/ 0 نظر / 8 بازدید