خوردند و اشامیدندو اصراف و حتی جنایت !

نسیم ازادی همجنان در منطقه خاور میانه می وزد

مردک ادم کش صالح یمنی به امریکا رفت کشوری که بنا به مصالحش فعلا وی رابه اغوشش کرفت .

مانده ان بشار کوجک عقل که امید به ان کشتی روسی بسته که در بندر لنکر انداخته و ملوانانش با موسقی عربی و مشروبات روسی حال می کنند و به قد بزرک و عقل کوجک وی تمسخر می کنند و حال ......

و مردم بینوا با تمدنی دیرینه نکران از تجزیه کشورشان و جنازه اهایی هر روزه در دستانشان.

از زمان فرو پاشی شوروی این دیکتاتورها که همگی نسبتا به ان هر یک به نوعی وابسته بودند به زیر کشیده شدند .هر یک به نوعی !

اولیش صدام بود و ادامه یافت که رسیده به این بشار....

کافی است که وی نگاهی به دور برانش بیاندازد و کمی تامل کند.از وزیر خارجه اش تا نماینده سوریه در سازمان ملل و صدها و هزاران مفت خور بی چشم و رو که از زمان پدرش تا حال خورده اند و برده اند و حالا در پشت وی سنگر گرفته اند .و تا حالا بیس از شش هزار نفر در حال و هزاران نفر دیگر را در زمان پدرش کشته اند وباعث بدبختی ان ملت بزرگ شده اند که اگر بدرستی اداره شود در امد توریستی ان کفاف بودجه اش را می کند.

ولی حالا که خورده اند و اشامیده اند و اصراف کردند و حتی جنایت باید تاوان ان را بدهند که هیچ عملی ناپسندی بی جواب نخواهد ماند تا چه رسد به خونهای به ناحق ریخته !

/ 0 نظر / 8 بازدید