ازادی و حدود ...

دوستان همه مان می دانیم که از خلقت بشر یا به قولی پیدایش هستی انسانهای زیادی برای ازادی و یا در حالت کلی برای ازاد زیستن قربانی شده و خواهند شد .چیست معنی این کلمه ؟

هر کس و هر مرامی به زعم خویش برای این کلمه حدودی تعریف کرده اند و کسان دیگر و کروههای دیگر را بعضا به اجبار هم که شده وادار کرده اند که از ان حدود به کنار نروند ‍‍‍‍‍.چیست این معنی ازادی به زعم شما ؟

این  فقط عقیده من است :

ای کاش قبل اینکه مردمان شروع به تعریف این واژه می کردندو ای کاش حتی زمانی که می خواستند به حق برای این کلمه  وا قعا  زیبا خونها بریزند اندکی تعمق می شد ......

من شخصا شفافیت و احساس مسعولیت و در اخر صداقت را تقدم بر ان کلمه می دانم گرچه به ذات احترام خاصی برای ازادی قائلم .

وقتی می خواهیم از ازادی حرف بزنیم و یا برای ان حتی در جمعی صحبت کنیم مورد اماج انواع اقسام تهمتها قرار می گیریم که چه ؟

بعله! جنابت می خواهی بی بند باری و هرج و مرج به راه بیندازی و........

ولی اگر از شفافیت و صداقت شروع کنیم کمتر کسی می تواند مخالفت کند و دیگر بهانه ای ان چنانی را چماق کند .همه ما می دانیم که ازادی برای تعالی بشر است ولی اگر صداقت و شفافیت نباشد ازادی فقط کلمه بیش نیست .فکر می کنم نمی توانم منظورم را به درستی بیان کنم ولی می خواهم با مثالی کوچک وقتتان را نگیرم و شما را به  تا مل وا بدارم .

شخصی را می شناسم که با وجود متا هل بودن خود را مجرد در صفحه فیس بوکش معرفی کرده و تازه در اول صفحه اش عکس عروسیش را با نامزدش را کنجانده ( حال از خنگیش است یا اینکه می خواهد چه بگوید نمی دانم ) ....ایشان قبل از انکه به ازادی احتیاج داشته باشد به شفافیت و صداقت احتاج مبرم دارد .

مثالهای بی شمار .شما می توانید صدای بلنگوهای ماشینتان  را تا اخر باز کنید ....

اگر حکومت داران در هر کجای این کره خاکی در چهارچوب همان قوانین خودشان که بعضا مغایر ازادی می باشد صداقت و شفافیت را پیشه کنند به بقول معروف چه شود ؟

پس به عقیده من اول باید صادق و شفاف بود و برای حقوق دیگران احترام گذاشت و سپس نشت و حریم ازادی را تعریف کرد .شده است که حکومتهایی مثل المان نازی با ازادی رای به سر کار امدند و پس انگاه شروع به نقض ان ازادی و اخرش را هم دیده و  از این به بعد نیز خواهیم دید ....

ازادی و حریت بیشتر  باید ابزاری باشد برای انتقاد در دست مردمان برای اینکه حکومت داران از زیر تیغ انتقاد بیرون نتوانند بروند .در حالت کلی حکومت داران به قوانین درست و شفاف و صداقت احتیاج دارند و مردمان و زیر دستان ازادی را برای پاس داشت ان قوانین .

 

/ 0 نظر / 13 بازدید