کشور چین و رهبریت بروز ان !

 کشور چین در میان این همه رکود و افت اقتصادی "کماکان با حرکت نسبتا خوب و رو به جلو به پیشرفت ادامه می دهد .ان هم در زمانه ای که اکثر حکومتهای ایدولوژیک به بن بست رسیده اند .و هر کدام به علتهای معلوم از حرکت باز مانده اند .

دلایل فراوانی برای این از کار نیفتادن دولت مردان چشم بادامی وجود دارد .که از حوصله این چند سطر خارج است .ولی ازعلل مهم ان می توان به کیش شخصیتی رهبران ان دیار نام برد . که شاید ان هم از اموزه های راستین و واقع گرانه حزبشان باشد .بدین صورت که  تا حدی خویشتندار و و واقع بین هستند .و بعد از زمانی که با شدت و علاقه مکتبی به کار می پردازند و از همه چیز خود می گذارند و شبانه روز تلاش و همت ....سپس میدان را طبق اصول "به جوانها می گذارند و به انها اطمینان کرده و سبب می شوند که سیستم به کارش ادامه دهد .اشخاص می ایند و می روند ولی

با نگاهی به احوالات اقتصادی ان کشور و اینکه بر عرصه جهان سایه انداخته اند  ان هم بدون اینکه حتی یک تیر تفنگی در کنند . ( بر عکس رقیبانشان در غرب ) گواهی قسمت اول نوشته ام هست .و گواهی دوم اینکه به تازگی در سطوح کلان حزب رو به جوانگرایی کرده اند .

همانطور که گفتم ان همه پیشرفت را به گونه ای اداره کرده اند که از دماغ بنده ای در هیچ کجای جهان خونی نیامده .درست است که در داخل مشکلاتی را در سایر سطوح دارند و نمی توان انکار ان شد .ولی کجاست و کدامین حکمتی است که همچون مشکلاتی نداشته باشند

در این میان نیز هستند ممالکی که ادای سوسیالیزم را در می اورند و از اموزه های ان مکتب ملغمه های را به تصور خویش ایجاب کرده و به خیال خویش کشور اداره می کنند.

قریب چهل سال اسدهای سوریه برده اند و کشته اند و الان که وقت رفتن است ویران می کنند تو گویی که حهان بی صاحب است .از سوسیالیزم فقط اموزه های غلط و ناپسندش را به ارث برده اند .غافل از اینکه می توان همانند کشور چین بود و پیشرفت کرد و نه جنایت مشمعز کننده "و تخت شاهی را باید خواه ناخواه روزی به جوانهای غیر خویشاوند واگزار کرد .ان هم به شور و انتخابی دمکراتیک در حزب مادر .

ولی الان و حالا با  بعد بیش شصت هزار جنایت " ان مردک باید گورش را گم کند و از این بیش ان مکتب ( سوسیالیزم ) را بدنام نکند .

 

/ 0 نظر / 10 بازدید