نتایج کنکور و اما بعد

نتایج کنکور ها یکی پس از دیگری اعلان می شود .محشری است در میان جوانان نازنین این مملکت .

شادیها و شوق و اشک شادی و طرفی دیگر سر خوردگی و یا س و ...

ایا این درستش است ؟ایا چند صفحه سوالات تستی در وقتی محدود این چنین باید سرنوشت جوانان را رقم بزند .به طور حتم و یقین به نظر من یک جای کار اشکال داردو می لنگد .کجا ؟

ان را باید در این همه سال قبل" و بعد انقلاب یک کاری می کردند .دور و برمان را به دفت نگاه کنیم .و در احوالات مردان و زنانمان که روزگاری جوان و در نوبت این گزینش بودند به نیکی بنگریم .همه شان امال و ارزوی خود را داشتند .ولی به هزار دلیل نتوانستند دنبال دنیای خود بروند .و در اخر ارام گرفتند و شاید این باعث مشکلات بعدی در زندگیشان شده است .پدر و مادری که قبلا این چنین فضائی ( نوبت کنکور )را تجربه کرده اند فرزندانشان را دوباره به این روش می خواهند  را به سرمنزل  مقصود برسانند .ان هم کشان کشان .

همه مان می دانیم که این چنین نباید باشد .پیشرفت فرزندانمان را نباید به این مورد گره بزنیم .و احیانا اگر در این ازمون نمره نیاوردند بایستی طور دیگر اندیشید. و چاره را در جای دیگر دید .

مرحوم محمد حسین شهریار با انکه دانشجوی طبابت بود وقتی دید روحیه این کار را ندارد به راحتی به راهی دیگر پا گذاشت و خود را جاودانه در ادبیات این مرز بوم کرد .

اخر چگونه انسان صد رشته را انتخواب می کند و هر کدام گرفت که گرفت و خیر پیش .....

از مهندسی ساختمان شروع شده و به مترجمی زبان روسی ختم می گردد...جالب است نه ؟حالا هر کدام شد که شد .فقط هدف ورود به ساختمانی است که دانشگاه می نامندش !

در میان تنها چیزی که مورد توجه قرار نمی گیرد اسعدادو علاقه جوان است .و وقتهای گران بهائی ارزشش زیاد است .

ودر ان سوی شبکه های تست زنی و اموزشگاههائی که مافیا مانند حسابهای بانکیشان را از این بازار مکاره پر می کنندو چه ها که نمی شود ....

یورقون

 

/ 0 نظر / 9 بازدید