جوانهای قداره بند و چاقو کش زیر وزن

چندین سال پیش روزی در یکی از کانالهای تلوزیون ... دو جوان تنومند و ورزیده را دیدم که به صورت خیلی خشن ودر داخل توری به هم گلاویز شده بودند .به نظر ورزش و مبارزه می امد ولی خیلی با سایر ورزشهای رزمی یا حتی با خشن ترین انها فرق داشت .این مبارزه ورزش تازه ای بود که من تا ان وقت نظیر ان را ندیده بودم . اسم ان را u  f  c  می گفتند .اولش برایم تعجب اور بود و دنبال هدف از ان را پی گیر شدم .خصوصا که عده ای زیاد از مردم به تماشا نشسته بودند و ظاهرا الان نیز طرفداران زیادی حتی در خود کشور ما برایش پیدا شده و خود من نیز گوشه چشمی برایش دارم .

در ممالک پیشرفته برای اکثر کارهایی که می کنند دلایل محکمی برایش باید داشته باشند .ومن دنبال ان می گشتم که چرا این ورزش زودتر گسترش یافته و دولتها نیز حمایتش می کنند .بعد از دقت فراوان از برای این موضوع چنین پی بردم که احساسهای برتری جویانه و شهرت طلبانه جوانان را سعی می کنند در چنین میادینی ورزشی که تحت کنترل از هر لحاظ است کنترل کنند و  خالی .

جوانان با بدنهای ورزیده تحت نام باشگاههای معلوم و افراد مسئول در مکانهای مخصوص با هم تحت قوانین خاص انرژی خشن خویش را تخلیه می کنند .و در اخر نیز بعد از کلی رجز  خواندن و کتک  کاری جانانه و تقریبا متفاوت از سایر ورزشهای رزمی با هم دست می دهند و به برنده تبریک .

در نظر داشته باشیم که در فوتبال به ظاهر زیبای کشورمان بعضا دو دوست هم تیمی بدلایل واهی اغلب با هم گلاویز می شوند تا چه رسد با نفرات تیم مقابل .یا در ورزش کشتی بعضا مسائل نا امید کنندهای  می بینیم که دایه اصلی این ورزش را ما ها داریم .

کسی نیست به این ورزشکارهای عزیز بفهماند که بابا هدف از این مسابقات حتی از خشنترین از ان این است که انرژیها یتان از راه درست تخلیه بشود . بدون انکه اسیبی ان چنانی به کسی برسد . .

با نگاهی به چهارراههای شهرمان یا بقول معروف سر چهار سوقها وبا دیدن جوانها  زیر وزن  قداره بند و تیغ کش به درستی افکار جامعه شناسان ان کشورها پی می بریم .که اگر هر کسی احساس قدرتمند بودن را می کند باید در مسیر درست هدایت شود و در صورت برنده شدن نیز جایزه قابل توجهی  می گیرد .وتازه چهره  مشهور و جهانی هم شاید به واسطه همین مسابقات بشود .کما این که یکی از جوانهای شهرمان در همین نوع مسابقات که در کشور تر کیه اخیرا انجام شده بود توانسته مطرح گردد که جوان همین را می خواهد و ...ودولت نیز اگر تمامی امکانات اعم از کار و تفریح و اماکن ورزشی را فراهم اورد وباز این افراد خواسته باشند که دست از کارهای زشت دست برندارند انگاه سیستم پلیس و دادگاهها مخصوص می کنند ان چرا که باید بکند.

نمی دانم در اخر توانستم افکارم را در این مورد برایتان روشن کنم یانه .امیدوارم

یورقون

/ 1 نظر / 8 بازدید
آزاد

سلام دوست گرامی ، امیدوارم حالتان خوب باشد ، با یک مطلب جدید به روز هستم . اگر فرصت داشتید ، خوشحال می شوم یک سری بزنید . پیروز باشید