دمکراسی

 انتخابات در جوامع وممالک مختلف با هم فرق اساسی دارد .در بعضی از کشورها در صورت  انتخاب اکثریت ضمن اینکه این گروه برنامه های خودش را که اکثریت مردم ان را انتخاب کرده است طبق قانون اجرا می کند حقوق اقلیت را به تمام کمال رعایت می کند.این نیست که گروه انتخاب شده هر چه از خودش انجام بدهد و اقلیت نیز تماشاگر و حتی توسری خور باشد ودر صورت اعتراض .....

مثل این بحرین . که قبلا استان چهاردهم ما بود ....... بگذریم یارو نمی دانم از کجا شاه و شاهزاده شده ان هم از اقلیت ودارد برای اکثریت خط و نشان می کشد. از عربستان سرباز اورده تا مردم خودش را سرکوب کند .یعنی تفرقه و اختلاف مذهبی را به صورت اشکار رواج می کند و...

من خودم شخصا عقیده ام چیزی دیگر است .( در اداره کشور )    شایسته سالاری به تمام کمال در امر کشورداری فارق از هر گونه مذهب و عقیده های شخصی. ولی خودمانیم این بحرین کارش خیلی خنده دار است. وتازه مشکلات خودش را به صورت مضحک تقصیر ما هم می اندازد.

از ان طرف ان اسد دوم سلطان سوریه .مردمش را می کشد و با تانگ به روستاها و شهرها حمله می کندو خیال می کند خیلی هنر می کند فکر می کردم تا حالا یک گلوله هم به سمت اسرائیل شلیک نکرده ولی ان مردم نجیبش را با زرهپوش و تانگ میکشد ودر اخر هم اعتراض را تقصیر این و ان می اندازد.بابا برو پی کارت....

اقا چی بگم از این نوع حکومت ها همانطور که گفتم در صورت انتخاب شدن هم دمار اقلیت را در می اورند چرا ؟ که من رای دارم

تا دیروز صدام حسین به اسم حکومت لائیک حساب اکثریت را می رسید و الان به نوعی دیگر...گوئی این حدیث ادامه خواهد داشت تادیگران خرجشان در اید. می گویند امرار معاش  شش ملیون نفر از مردم فرانسه کارشان به نوعی از صنایع نظامی و هواپیماسازی  ارتباط دارد خودتان پیدا کنید پرتغال فروش را.

می ترسم تا زمانیکه این مردم به خود اگاهی نرسیده اند این قصه ادامه کند.

/ 0 نظر / 9 بازدید