باز هم افقانستان .اقا شما این کاره نیستی

هنگامی که حامد کرزای از خلا قدرت استفاده کرد و به لطف دوستان غربیش رئیس جمهوری ان دیار را قبضه کرد تقریبا ادم ناشناخته ای بود . و به عقیده من کاملا وصله ناجور . از میان ان همه مردانی که در مقابل طالبان و القا عده و خلاصه سازمان امنیتن پاکستان جنگیده بودند و پیروز شده بودند بودند مردانیکه این کاره بودند . یکی شان همان احمد شاه بود که حقا  شیر پنجشیر بود .و چند روز مانده به سقوط طالبان توسط توطعه پاکستانیها به شهادت رسید و ملتی را در لحظه ای حساس به نا چار تنها گذاشت .

بگذریم .باز بودند مردان و حتی زنانی که لیاقت رهبری ان دیار را در زمان خاص را دارا بودند . اخریش همان کسی که در رقابت نا برابر و ناعادلانه و به نقل از خودشان ( دولت ) متقلبانه شکستش دادند که سرانجام  ان  کرزای محترم که دشمنان خونی ان ملت را  "برادران ناراضی " می نامد و از ترسشان کاری به انان ندارد فبای ریاست جمهوری را به تن کند .و حالا شاهد بیدار شدن غولهای زخمی طالب می باشیم چند وقتی است که فعالیت ان گروه باز با حمایت پاکستانیها که این روزها مشکلاتی با غرب خصوصا امریکائیها دارند بیشتر و بشتر شده است .. در شطرنج بازی افقانستان غربیها عادلانه از سهو یا از عمد بازی نمی کنند چرا؟ من می دانم . به هر دلیلی که باشد نمی ارزد که  انسانهای بیگناه افقان را هر از چندگاهی تکه و پاره گردد .

به عقیده من تا زمانی که فکری به ان پاکستانیهائی که امریکائیها را بقول معروف تلکه  می کند تا امتیازهای بی شمار و پولهای بی پدر و مادر بگیرد نکنند . وضع بدین منوال خواهد بود .مافیاهای ستاره بر دوش پاکستانی یا همان ژنرالها  نخواهند گذاشت مردم افقانستان اب خوش از گلویش پائین رود .و هر کاری خواهند کرد و بحرانی خواهند انداخت.تا امریکائیان را بترسانند و بدوشند گاو عمو سام را .که حقی تا بحال در این کار موفق بوده و هستند . با نگاهی به در هم ریختن روابط پاکستان و غرب خصوصا امریکا و کم شدن کمکهای نقدی به ان کشور به راحتی تشدیدو ازدیاد  فعالیت طالبان و دشمنان افقانستان را می توان درک کرد .

در اخر می توان گفت که اقای کرزای شما این کاره نیستی .با دشمنان خونی  و وحشی افقانستان هر که باشد نمی توان صلح کرد .اربابان انها همیشه تشنه دلارهای امریکا بوده و هستند . ریشه را باید خشکاند .راه چاره در جای دیگر است .یک رهبر خوب از روی قدرت دشمنش را به صلح می خواند نه  از روی درماندگی و وا ماندگی و ترس مکرر .......

افقانستان رهبری می خواهد که با لباس رزم و غظمی اهنین به مقابله با خونخواران برخیزد .و اگر صلحی جویا باشد با اقتدار به ان خواهد رسید  نه  با  ذلت  همراه   با  مدل رئیس کرزای ...

 

واسلام  . یورقون

/ 0 نظر / 13 بازدید