فرق سیاست و منافع با رفاقت

این اقای اسد هم که به اخرش دارد نزدیک می شود .کم مانده بود خالد مشعل هم را که دسگیر کند .سیاست از رفاقت جداست .پدر ایشان و همین ذراز رند  سی اند سال از کیسه ما مردم ایران با انهای مختلف دلار گرفته "نفت گرفته "نیروهای متخص که همبن حالا عده ایشان در انجا گیر کرده اند گرفته "خلاصه خیلی ما پشتش ایستاده ایم .شاید تنها به ان دلیل که ایشان و دور برانش علویند ......ولی ایشان در هر اجتماعی که از اعراب حاشیه خلیج فارس تشکیل شده با پر روئی طرف انان ایستاده و بر علیه ما و حاکمیت ایران رای داده .چون ایشان بهتر و قبلا از ما می داند که سیاست رفاقت نمی شناسد .بلکه منافع خودش را می بیند .همین الان به احتمال زیاد به وی بگویند که رابطه ات را با ایران قطع کن و در جبهه احتمالی بر علیه ایران با ایست و بهت کاری نداریم شما فکر می کنید چه می کتد ؟

/ 0 نظر / 11 بازدید