گلاویز

داشتم به خانه می امدم که دیدم چند جوان به علتی گلاویز شده اند و هر چه فهش رکیک وابدار بود نثار هم می کردند.لازم نیست علت ان را جویا با شیم چون فرقی به صورت مسئله نمی کند . بیکاری .بی انگیزه گی.اعتیاد.نبود چشم انداز فردا........

هر چه باشد گفتم فرقی نمی کند . مسئله این است که این جوانان بلد نیستند با هم گفتگو یا دیالوق کنند.بیشتر مردم ما این گونه هستند .جوانان  اکثرا مسائل خود را اینگونه حل می کنند که اخرش هم ....

از کودکی همیشه خودم مسائلم را این گونه به پیش می بردم.یعنی با تند خوئی .ولی الان سعی می کنم با ارامش مشکلاتم را حل کنم نمی دانم سنم بالا می رود. یا عاقلتر می شوم ؟

در هر حال دوستان: وقتی برخورد انسانها را اینگونه به هر دلیل می بینم دچار تاسف و سرخوردگی می شوم .خصوصا اگر کودکان نیز شاهد این مسائل باشند که هیچ .

بیاید گفتمان را در بین مردم نهادینه بکنیم.در میان خانواده .دوستان .محیط کار.در هرجا از بالا میان حکومتیان تا ان پائین میان کوچک ترین گروه که خانواده باشد.شاید زیاد ایده ال باشد و کمی دیر ولی باید از جائی شروع کرد .باید ......جون راههای دیگری نمی بینم لااقل من.....

                                             یورقون

/ 0 نظر / 10 بازدید