فیلم جنگی یا جنگ در فیم ساز ی

باز این تلوزیون پشت سرم مطلب ذهن مرا تحت تاثیر قرار داد.و ان را برای بعد می گذارم .

در مورد جنگ فیلمی را نشان می دهد .می خواهم بگویم که قرار نیست کارگردان یا فیلم سازفیلم جنگی " جبهه رفته یا جنگ دیده باشد تا بتواند مخاطب راسرگرم یا نمی دانم چه کار کند....

هر کاری خصوصا فیلم سازی لازمه اش داشتن  علم وتوانایی عوامل این کار است.فیلم سازی همانطور که دوستان می دانید واقعا دنیایی دیگر است .اگر علم این کار را نداشته باشی نه تنها مخاطبت را از دست خواهی داد همچنین ایده ای را که می خواستی به بیننده بدهی یا القا کنی از دست می دهی .به زبان ساده بابا برو پی کارت.والسلام شما این کاره نیستی .در دوران کمبود این کاره ها ( کارگردانان و دستندرکاران فیلم سازی )بخت به شما روی اورده ولی شما نیز به هر دلیل نمی توانید از این امتیاز استفاده کنید و  بقول معروف  تا تنور قحط الرجال داغ است نتوانستید  نانتان را بچسبانید.

این همه فیلم جنگی ( در مورد خودمان ) ساخته اند.درست است شاید که نظر شخص من مهم نباشد ولی به عنوان کسی که از ان اندک تجربه ای را داشته ام ( جبهه دیده ) چنگی به دلم نزده .به جز یکی دو مورد .

حالا ما می توانیم با طلب علم و سازکار این کار ( فیلم جنگی ) وکار کردن و استفاده از تجربیات این کاره ها, بتوانیم هم مخاطب خویش را سرگرم کنیم و هم هر پیامی که می خواهیم به بیننده  بدهیم بطور پسندیده ودرست این کار را انجام دهیم .

جنگ ضمن اینکه ضرر های زیادی و غیر قابل جبرانی به ملل وارد می کند ولی ما می توانیم بقول معروف تحدیدهارابه فرصت تبدیل  اوریم .مثلا می توانیم حس نودوستی را رواج دهیم یاری کردن به هم در شرایط سخت وکمک به همدیگر و....

ولی اگر با کشیدن دیوار در ساختن فیلم خصوصا فیلم جنگی و به دلایل واهی در انحصار نگاه داشتن این امر اصرار کنیم همانطور که گفتم نه تنها مخاطب خود را از دست خواهیم داد بلکه ارزشهای را که می خواهیم به نسل بعدی به عنوان سود این کار انتقال دهیم ناکام خواهیم ماند. واین خسران بزرگی خواهد بود.

جنگ مورد جالبی نیست ولی در هنگام تحمیلی ان باید به احترام شهدا " جانبازان " اسرا وهمچنین تمامی دفاع گران ان تمامی ابعاد این امر مهم بدرستی وتمام و کمال وبا فنی جالب به نسلهای بعدی و همچنین سایر ملل نمایش داده و در تاریخ ثبت  گردد. هر گونه سطحی نگری و رفع تکلیف اجباری گناه نا بخشودنی به نظر من می باشد.امیوارم باتلاش و کمک گرفتن از علم تجربه انان که دستی در این کار داشته اند و تلفیق ان با تکنولوژی جدید این امر خدا و خلق خدا راراضی کند.

امیدوازم . یورقون

 

/ 0 نظر / 9 بازدید