فرهنگ تلافی

دانش اموزی به دلیل بازیگوشی و یا اقضای سنی و یا کند ذهنی موجب رنجش خاطر اموزگارش می شود .معمولا معام عزیز از سر این تقصیرات نخواهد گذشت .اگر کمی با انصاف باشد تنبیهی خواهد کرد و دیگر فراموش .

ولی اگر ان گونه نباشد.بدا به حال ان دانش اموز.که معلوم نخواهد شد که اخر و عاقبت ان چه خواهد شد خدا داند.کسانی می شناسم که به دلایل واهی و ترس از تنبیه دیگر راه مدرسه را نگرفتند و...

در محله ای که زندگی می کنیم بر سر مسئله کوچک با همسایه چندین ساله مان دهن به دهن می شویم و یا حتی گلاویز .و این را در پیش چشمان هوشمند کودکمان می کنیم .و انها همان را یاد می گیرند .

در محل کارمان که باز اینگونه است .

در خیابان هنگامه رانندگی خودرو کناری از سهو ویا گاهی از عمد و یا شیطنت فرمان را به طرف ما می گیرد و ما باید حتمی  تلافی کنیم و همچنین بر عکس .مسئله ای که با یک دست تکان دادن ممکن است تمام شود .و کار به جاهای باریک نکشد .موردی که بر سر ورزشکار محبوب امد و در حقیقت ضمن اینکه دو جوان به کام مرگ رفتند دو خانواده تا اخر عمر داغ ان را خواهند کشید .

در دینمان که ان را دین رحمت و بخشش نامیده اند مثل های زیادی همچون بخشش پیامبر"ان زن یهودی که هر روز بر سر مبارک خس و خاشاک می ریخت و یا بخشش حضرت علی ابن ملجم را گرچه فرزندش از قصاصش نگذشت .و در دیگر امامان و یا حتی پادشاهان ایرانی و یا در اخر بخشش پهلوانان از دشمنانشان و در اخر کشتی گیر جاودانه و پهاوانمان تختی مرحوم .که اوازه ان عالم گیر است .

با یک عذر خواهی ساده نگذاریم کار به جاهای باریک و غیر قابل برگشت برسد .و یا حتی اگر رسید با بخشش و کذشت درسی به فرزندانمان بدهیم .جون بخشش خیلی بیشتر از تلافی و قصاص دلاوری و ایثار می خواهد .حتی در ایه مبارک قصاص در قسمت دوم ایه به ماها ندا می دهد و ان اینکه اگر" ببخشیدگواراتر است .یا همچون مضمومی

می دانم که این موضوع چیزی نیست که همچون منی با چند خط نوشته به اصلاح فرهنگ مدارا و سازش را در اجتماع روان کنم ولی گفتن عقیده فکر کنم اشکالی نداشته باشد .این طور نیست ؟

یورقون  

/ 0 نظر / 6 بازدید