میهمان نوازان محجوب

دیروز برای کاری به دامنه سهد رفته بودیم .در راه برگشت مهمان خانواده ای از روستاهای محلی شدیم .راستش به دلیل اینکه خیال می کردم مزاحم باشیم . شخصا مایل نبودم ولی اینطور نبود.

مردمی سخت کوش در کوهستان با زمستانی و سرمائی  غیر قابل تصور و تابستانی که با ید سخت کار کرد تا زندگی و حیات  دوام یابد.

مهمان نوازی که خاص مردمان طبیعت است و نگاه و رفتار احترام امیز" راستش کمی مرا واله و حیران کرده بود .در خانه میزبان در فکر تفاوت فرهنگی مردمان بودم و اینکه این مردم چقدر محجوبند و البته بی ریا .

داشتیم خدا حافظی می کردیم که چشمم به بشقاب ماهواره میزبان افتاد.یاد حرف یکی از سیاستمداران خودمان افتادم که سالیان پیش در سفری به منطقه مرزی گفته بود که اگر قرار باشد تلوزیون ( ان موقع شهرهای مرزی از تلوزیون کشورهای همسایه استفاده می کردند ) عامل فساد باشد ای مردمان مرزی دینشان از همه محکمتر است .

راستش این حرف یادم افتاد و جدا به ان یقین کردم .که :این مردمم چقدر  به خوبی از دین و ایمانشان حراست می کنند و زیاد لازم نیست که ......

این دین هزار و اندی سال  است  در بن و ریشه این  مردم به نیکی جای کرده  و با فرهنگ محلی گره خورده است  .حکومتها امده و رفته اند ولی خدای این مردم  بوده و خواهد بود و همچنین دین و ایمان و وجدانشان.

یورقون

/ 0 نظر / 10 بازدید