اختلاس و ازادی

ان زمان در صدو اندی سال پیش در شهر تبریز در زیر درخت نسترن در محله ششگلان سه نفر را به بهانه واهی ترور ناصر الدین شاه سر می بریدند ان سه همگی فریاد می زدند : زنده باد ازادی ......

هر وقت که از ان  محله رد می شوم ان صحنه را که کم و بیش ان را  در تاریخ خوانده ام و در صحت ان تردیدی نیست در اعماق ذهنم به تصویر می کشم .سه روشن فکر نویسنده در ان زمان اختناق  قجری اگر از افکار روشنفکری خویش اندکی کوتاه می امدند و به اصطلاح توبه می نوشتند تیزی خنجر دژخیم گلویشان را نمی خراشید .ولی انها به نیکی می دانستند که اول و اخر توسعه و پیشرفت این کشور در ازادی گفتار و بیان عقیده و بیان انتقاد ازاد از دولتمردان و شاهان است .همگان بر این اگاه هستند که نتیجه ازادی و انتقاد بدون تهمت موجب تعالی و غیره بوده و خواهد بود .و گریزی بر ان نیست .

در این مسعله اخیر اختلاس ان چنانی که پیش امده اگر از اول به هشدار هائی که بیان می شد توجه می شد این گونه نمی شد که رئیس بانکی مثل ملی یا .....بعد از اختلاص که هنوز چند و چون ان روشن نشده پا به فرار می گذاردو ابروی کشوری را می برد .این همه سیستمهای بازدارنده مثل حراست و بازرسی ...و چندین سازمانهای عریض و طویل مثل هم نمی توانند جلو همچین مسائلی را بگیرند.ولی ازادی بیان در شکلهای فردی " اجتمائی "مطبوعاتی "قلم "و در اخر در همه جهات ان بازدارنده خیلی قوی در اداره کشور می باشد .

متاسفانه استبداد و عوالم ان در شکلهای مختلف از اول وقتی صحبت از ازادی در این  سرزمین می امده فورا با چماق تکفیر ان را کوبیده اند تا جند صباحی به چپاول این کشور ادامه دهند .

سرزمین محبوب ما با ان گذشته تابان و با این دین پیشرفته در کنار واژه ازادی و عمل به ان روزی خواهد توانست متعالی گردد .انشالله

یورقون 

/ 1 نظر / 13 بازدید
محمد پورغلامی

سلام یک مدت بدلیل مریضی شدید نبودم اما حالا برگشتم مثل همیشه ببین و نظر یادت نره www.mohammadporgholami.persianblog.ir