جامعه کوهنوردی و همچنین مردممان از برای اتفاقی که برای سه کوهنورد شان اندر قله براد پیک در کشور پاکستان افتاده در بهت و حیرانی فرو رفته اند .

این اولین حادثه ای نیست که برای کوهنردان می افتد و امید وارم اخریش باشد ....

ولی یکی از مواردی که ذهن مرا به موردش مشغول کرده نظرات کسانی هست که خود را کم و بیش وابسته به این ورزش می دانند .و دانسته و ندانسته و شاید هم مغرضانه حرفهای می زنند که ادمی را به تعمق وا می دارد .

مثلا :ایرانیها توانستند مسیری جدا در این قله را به ثبت برسانند ....."عدم همکاری اپراتور بین المللی باعث این حادثه شد ..."عدم همکاری فدراسیون ..."یا بر عکس همکاری تمام و کمال فدراسیون ....

موضوع این است که اتفاقی افتاده که نمی بایست می افتاد .و باید بعد از تمام شدن هیجانات ناشی از این برنامه پر عیب و نقش ....گروهی برای این کار اختصاص یابد .که اولا خبره این کار باشند و وانگهی بی طرف .....و سپس نتیجه را از برای اینکه ایندگان بتوانند از علل و نتیجه عدم موفقیت این برنامه را بدانند تا همچون اتفاقاتی دیگر رخ ندهد .این مهمترین کاری است که باید انجام یابد .

نشستن و سوگنامه پی در پی نوشتن ....به هیچ چیز کمک نمی کند .و از ارمانی که ان سه نفر رفتند .... و هر کوهنورد ی که دوست دارد از تجربیاتش استفاده شود "بدور است .انها خود مسئول برنامه خودشان بودند ...ولی در این بین نیز نباید از قصور دیگر ارگانهاییی که خاصه این کار هستند "براحتی گذاشت ..

در طول چند دهه ای که اینجانب به این ورزش علاقه یافته و با ان بوده ام ....چند مورد را به چشم دیده و چشیده ام .اینکه هر کس دهنش را باز کند و این و ان را مسئول این برنامه ناگوار بداند درست نیست .همانطور که گفتم می بایست تحقیق و تفحص کرد و نتیجه را برای افکار عمومی و از برای ایندگان به کاغذ اوردو ثبت کرد  .تا از به بعد دوست داران این ورزش دیگر شاهد همچون مسائلی نباشند .

/ 0 نظر / 17 بازدید