باز گشت سربازهای امریکایی

 سربازهای امریکایی به وطنشان باز می گردند.

پدرم همچون اکثر پدرهای دنیا, پدر با حالی بود .با ان سواد کمش قلمی زیبا داشت. و اغلب نصیحت هایش را در غالب یک مصرع از شعری یا داستانی کوتاه بیان می کرد.یکی از همین ها بود که:

چرا عاقل کند کاری که باز اید پشیمانی .

ده سال اشغال یک کشور با ان همه هزینه های مادی معنوی برای اکثر کشورهای منطقه خصوصا افقانستان وهمچنین خود امریکا, و اخرش هم که هیچ .

ازادیهای مردم افقانستان نسبت به سی و چند سال پیش هر روزه

کم وکمتر میشود ومردمشان فقیرتر.

یک زمانی شوروی به خاطر نمی دانم چی به اشغال ان پرداخت و امریکا برای مقابله طالبان را ساخت وبعد جنگ سرد تمام شد وما ماندیم وطالبانی که از شیشه بیرون امده و....

به گفته پدم بر می گردم واینکه حتما این کشور عاقل است یا این که عیب از کجاست ؟

شاید نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ان کشور و وعده هایی که کمتر براورده شده ...شاید

/ 0 نظر / 8 بازدید