حرام خواران گردن کلفت

عصر امروز  در محل کارم نشیته و در افکارم  غرق شده بودم . ناگاه صدایی مرا به هوش اورد .زنی که چادری ژنده بر سر داشت جلویم ایستاده بود .داشت چیزهائی به التماس برایم می گفت .هنوز حواسم سر جایش نیامده بود .خودم را جمع کرده و به خواسته هایش گوش دادم .داشت به حالت زار و التماس درخواست کمک می کرد .قیافه اش لاغر و تکیده و سیاه سوخته بود .و سوئ تغذیه از احوالش داد می زد .در نگاهش خواهش و التماس داد می زد .فورا کشوی میزم را باز کرده و شروع به کاوش کردم تا شاید مبلغی پیدا کنم .ولی دریغ از ...با این کاسبی که کم بیش همه از احوال ان اگاه هستند .

زن داشت مدام التماس می کرد .و من عاقبت دست در جیبم کردم و مبلغی نسبتا ناچیز برایش دادم .به ارامی در حالی که مدام تشکر می کرد بیرون رفت .و من باز در فکر فرو رفتم ولی این بار در مسیری متفاوت .

مدتی پیش مطلبی در روزنامه ای خواندم مبنی بر اینکه کشور نروژ که مقدار استخراج نفتش مانند کشور ماست مبلغی در حدود نهصد میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد . حالا این به یک طرف و مقادیر اختلاسهای را هم به کناری بگذارید .و اندکی هم چاشنی مقدس بازی به حرام خواران و دزدان اضافه کنید .و حال و احوال این زن را تجسم

در این هنگام چگونه خواهید اندیشید .مردک دزد ......حرام خواران : شکمی که با نیم سنگک سیر خواهد شد این بی شرمی را برای چه می خواهید .این دنیا که هیچ که از جزای ان تا کنون فرار کرده اید .ان دنیا را چه خواهید کرد .؟در عجبم مدتی پیش علی  رغم میل باطنی ام خواستم مبلغی وام از بانکی بگیرم .بعد از کلی کاغذ بازی مسئولش برایم گفت که چون در فلان بانک وامت تمام نشده از دادن وام مذبور معذوریم .

حالا این را داشته باشید و اختلاس چندین میلبارد دلاری اخیرا و هزاران میلیاردی که تا کنون گندش در نیامده و به تاریخ پیوسته  و این کشور عقب مانده با این ملت مظلوم که این زن جوان نماینده قشر فقیرش می باشد و من که عاجز از کمک درست حسابی .

با خواندن این مطالب حالا چگونه فکر می کنید .این همه سیستمهای نظارتی و بازدارندگی کجا بودند وقتی امسال ان اقا و اقاهای دیگر در ان سوی دنیا ویلاهای میلیاردی می خریدند .تا ثروت این ملت مظلوم را به هوا کنند و به ریش همه بخندند .

به عقیده من باید مقداری از نظارت را به صاحب اصلیش یعنی نهاد ازادی مطبوعات و انتقادهای درست و بدور از افترا داد .چشم تیز بین خبرنگاران تا حدودی باز دارنده خواهد بود .تا این انسانها بدانند زیر ذربین هستند .

یورقون 

/ 0 نظر / 11 بازدید