یک رای ...

ولله من زیاد ادم سیاسی نیستم .

به مسائل اجتمائی شاید حساسیت زیادی داشته باشم !!1ولی به سیاست نه چندان زیاد ...

ولی رسانه ها را که کم و بیش دنبال می کنم پیش امواج انتخوابات را می بینم که کم کمک خود را نشان می دهند ..و هر کسی که سری در سرها در این بعد انقلاب در اورده به درستی به خود حق می نهد که خود را کاندید این مسائل ( ریاست جمهوری و مجلس ) بکند .و پا در میان گذارد .

در اعماق افکارم به این عقیده دارم که اگر نعمت نفت و گاز و معادن این خاک پربرکت!!  نبود شاید کمتر کسی به این میادین ریاست و این مسائل وارد می شد .

به لطف خدا چاههای نفت و ذخایر دومین گاز  دنیا و دها نوع معدن هر سیاست دیده ای را تشنه این بازار می کند .تا براحتی این ذخایر خدا دادی را نقد کند و سپس با منت و این حرفها هر ماه " مثل صدقه برای این مردم ببرد و بدوزد و مابقی هم را که الحمدلله با نیود سازمان برنامه و سایر سازمانهای ناظر هر جور که خود خواهد ...

پس با این روش " کار چندان شاقی اداره این کشور نباید باشد .فروش ذخایر نفت و گاز و ....و سپس توزیع اندکی از ان برای مردم ...

و اما بعد ...

جمله ای را این روزها از زبان رئیس جمهور محترم در رسانه ها زیاد می شنوم ...

و ایشان مثل اینکه زیاد به این جمله " در این روزهای انتخواباتی ورد زبانشان می باشد عقیده دارند ...و ان سخن رهبر انقلاب از برای اینکه ....اینجانب یک رای بیش ندارم .....است .

اگر با دقت تامل کنیم این سخن از نظر ماهوی درست و بجا  می باشد و اینکه از برای چه چیزی و به مناسبت چه مراسمی ایراد فرموده کاری نیست ....

ولی این یک رای رهبر به غیر از نقطه نظر ماهوی از لحاظ فنی و سخنورانه به دنبال خویش " ملیونها رای مردم ایران را که عقیده به مرجعیت ایشان را دارند به دنبال دارد .و کاملا تا ثیر گذار است و می تواند سرنوشت اتخوابات را دگرگون کند ..

یعنی ایشان با این یک  رای خویش و با زبان اشاره ضمن تا ئید رئیس جمهور در دور بعدی موجب واریز شدن رای ملیونها ایرانی را به حساب رئیس جمهور دور اول که برای دور بعدی هم کاندیدا شده بودند  گشتند ....

چون اولا همانطور که می دانیم ایشان رهبر انقلاب هستند و این رای مشخصه ایشان  ( قبلا در یک سخنرانی گفتند :که دیدگاه  من به ایشان نزدیکتر است ) که به اشارت به وی بود .و دوما در فقه شیعه نیز مردم  در این مواقع به رای و فتوای مراجع خویش چشم می دوزند ......

و همانطور که قبلا گفتم ایشان "یعنی رهبر در چند  صباحی  مانده به دوره دوم ریاست جمهوری در چند سخنرانی بر تائید رییس جمهور دور اول صحه گذاشتند و با این کارشان موجب پیروزی رئیس جمهور دور اول و ...شدند .

ولی حالا که دوره دوم نیز با فراز و نشیبهای فراوان به پایان می رسد به جای اینکه جناب رئیس جمهور مرد و مردانه صحنه را به مانند دمرکراسیهای اکثر دنیا به افرادی دیگر که این بار مردم انتخواب خواهند کرد تن بدهند " ..... در هر کجا که می نشیند و سخنرانی می کند صحبت از !!!!! یک رای رهبر به میان می اورد ....عجب !!!!

....کاری نباشد از  برای ابروی و اعتبار اورده رهبر انقلاب به این میدان و خللی وارد شود ...

گرچه کار برای خدا دلسردی ندارد ( امام خمینی )

 

/ 0 نظر / 24 بازدید