بازدید

دوستی می گفت وبلاقم بازدید کننده ندارد.

نخواستم سر بسرش بگذارم و هزار و یک دلیل بیاورم که.....

ولی انچه برایم انگیزه شده که بنویسم نه بازدید کنندگان محترم ونه اشتهار ونه .....

از کودکی بیان انچه فکر می کنم برایم لذت بخش بود. کاش می نوشتم و مثل چیزهایی که این همه سال نگاه داشته ام الان انها را داشتم .

در زمان جنگ در مرز چیزهایی نوشتم به نظرم جالب می امد. ولی

در اخر نمی دانم به چه علت از شیشه ماشین  به همراه کلاه نظامیم به بیرون پرت کردم.شاید از غمگینی  شهادت دوستانم یا از شوق رهایی از زندگی دستوری....

در هر حال مینویسم چون احساس بودن رابهتر می کند وسنگینی

تنهایی را کمی رها می کند.ولی دوستان به هزارو یک دلیل نظراتم را بیان می کنم نه این که کسی خوشش بیاید یا بدش.پیبشرفت و تعالی مردمان به نظر من از بیان عقاید خویش بدون واهمه و البته بارعایت اداب نوشتن است .

وبدین دلیل از مدیریت این سایت تشکر می کنم که این امکان را برایم فراهم کرده است . پیروز باشید.

با تشکر . یورقون

/ 0 نظر / 12 بازدید